Over Horstadvies

Profiel

HorstAdvies is in 2005 gestart door zelfstandig ondernemer Frans Horst. Wij leveren onafhankelijk advies op het gebied van projectmanagement, interim-management en coaching. Projecten van HorstAdvies onderscheiden zich door een circulair ontwikkelproces en vergaande ambities op het gebied van duurzaamheid, ketenintegratie en bewonersparticipatie. Lees meer

Onze opdrachtgevers zijn doorgaans corporaties, maar kunnen ook projectontwikkelaars, aannemers, gemeenten of VvE’s zijn. Projectopdrachten starten bij voorkeur in de initiatieffase met het ‘op de rails zetten’ van haalbare renovatietrajecten. In de praktijk loopt onze ondersteuning vaak door tot moment van ‘sluiten boeken’, zoal bij project de Koningsvrouwen van Landlust.

Frans Horst

Vanuit zijn bouwkundige/bouwfysische achtergrond is Frans Horst doorontwikkeld tot een professional in het denken op wijkniveau op basis van ambities, synergie en optimalisatie van belangen. Door jarenlange detachering bij een groot aantal woningcorporaties is hij zijn vakgebied volledig eigen en mag hij zich een allround procestrekker noemen. Opvallend is hoe Frans zijn kennis op een project-specifieke en vernieuwende wijze toepast. Lees meer

Van groot belang is een vertrouwelijke relatie met de opdrachtgever. Transparantie en het financieel borgen van taakstellingen zijn daarbij principieel. Breed advies is de basis, waarbij alle parameters in samenhang worden beschouwd. Frans haalt zijn voldoening uit trotse bewoners en opdrachtgevers, na het succesvol opleveren van uitdagende renovatieprojecten.

Documenten:

Visie

Elk project, elk huis en elke bewoner heeft zijn eigen identiteit en vraagt om eigen oplossingen. Vraagt om creatief denken en steeds nieuwe wegen zoeken, samen met alle betrokkenen. Dit alles in het krachtenveld van vele belangen, regelgeving en een taakstellend budget. HorstAdvies wordt aangetrokken door projecten waar anderen soms voor terugschrikken. Daar ligt immers de uitdaging. Lees meer

Woningeigenaren staan tegenwoordig voor een forse opgave. De bestaande voorraad is deels gedateerd, met name door de alsmaar stijgende energielasten. Dat betekent een vraag naar energiereductie en meer wooncomfort. Waarbij de overheid de corporatiesector belaagt met korte termijn belangen en ambities. Het vertalen van al deze belangen in haalbare planconcepten vereist een slimme en innovatieve aanpak. Alhoewel er technisch veel kan, is een rendabele exploitatie en acceptatie van de bewoners maatgevend.

Referenties

“Frans is een inspirerende projectleider die belangen van bewoners en opdrachtgevers perfect met elkaar in harmonie brengt. De projecten van Frans zijn juweeltjes van betrokkenheid en vernieuwing. Zijn aanpak werkt door in onze aanpak van andere projecten.” Wim de Waard (Hoofd afdeling Communicatie Eigen Haard) voor het project ‘Koningsvrouwen van Landlust’.

Referentielijst: Bertus de Kock - Cees Stam - Dick de Gunst - Ernst Feekes - Frans de Graaf - Hans Al - Jasper van den Munckhof - Jeroen Hooyschuur - Joost Nieuwenhuijzen - Jos Elberse - Peter Hildering - Piet van Haaster - Lees meer

Referentielijst:

 • Bertus de Kock (directeur Architectenbureau Abrahamse en de kock), voor het project ‘Sterrenburg’
 • Cees Stam (manager Projectbureau Eigen Haard), opdrachtgever van o.a. de projecten ‘Koningsvrouwen van Landlust’ en ‘Indië 1’
 • Dick de Gunst (directeur Van Heeswijk architecten) voor de projecten ‘Moerbosch’, ‘t Sluisje’, ‘Gentiaan’, ‘De Brandaris’, ‘De Noordwachter’ en ‘De Meidoorn’
 • Ernst Feekes (directeur architectenbureau Gent & Monk) voor het project ‘Postiljon’
 • Frans de Graaf (Conceptontwikkelaar Trivire / Bestuurslid Van Erfgooiers) opdrachtgever van de projecten ‘Crescent’, ‘Sterrenburg’ en ‘Postiljon’
 • Hans Al (directeur Woningstichting Stek) opdrachtgever voor o.a. de projecten ‘De Brandaris’ en ‘De Noordwachter’
 • Jasper van den Munckhof (Manager Energiesprong Platform 31) opdrachtgever voor project ‘Oosterpark’
 • Jeroen Hooyschuur (directeur Hooyschuur architecten) voor project ‘Indië 1’
 • Joost Nieuwenhuijzen (directeur European Federation for Living) voor het project ‘Koningsvrouwen van Landlust’
 • Jos Elberse (directeur Architectenbureau ir. J.W. Elberse) voor het project ‘Draaiweg’
 • Peter Hildering (Directeur Woningstichting Eigen Haard), opdrachtgever van o.a. de projecten ‘Koningsvrouwen van Landlust’ en ‘Indië 1’
 • Piet van Haaster (directeur Corael opleidingen / Hoofd projectontwikkeling De Woonmensen) opdrachtgever voor de projecten ‘Moerbosch’, ‘t Sluisje’ en ‘Gentiaan’

Awards

“De prijs voor de beste renovatie- en (gebieds)transformatieprojecten van Nederland, ter bevordering van en inspiratie voor duurzaam gebruik van de bestaande omgeving” NRP Gulden Feniks 2012 (Nationale Renovatie Platform) voor het renovatieproject ‘De Koningsvrouwen van Landlust’

Prijzenlijst: NRP Gulden Feniks 2012 - Nominatie (3e prijs) Europahouse Award 2012 - Nationale Energietransitieprijs 2010 - De Groene Speld 2009 - De innovatieprijs 2009 - Lees meer

Referentielijst:

 • NRP Gulden Feniks 2012 (Nationale Renovatie Platform) voor het renovatieproject ‘De Koningsvrouwen van Landlust’
  “De prijs voor de beste renovatie- en (gebieds)transformatieprojecten van Nederland, ter bevordering van en inspiratie voor duurzaam gebruik van de bestaande omgeving”
 • Nominatie (3e prijs) Europahouse Award 2012 (European Federation for Living) voor het het renovatieproject ‘De Koningsvrouwen van Landlust’
 • Nationale Energietransitieprijs 2010 (Eneco) voor renovatieproject ‘De Koningsvrouwen van Landlust’
 • De Groene Speld 2009 (Gemeente Amsterdam) voor het renovatieproject ‘De Koningsvrouwen van Landlust’
  “Deze stimuleringsprijs is bestemd voor een persoon of instantie die op een aantoonbare manier uitmuntend bezig is met duurzaamheid in de bestaande en/of nieuwbouw in Amsterdam. Frans Horst heeft geen enkele kans onbenut gelaten om duurzaamheid- en energiedoelstellingen te realiseren en het daadwerkelijk tot de uitvoeringsfase heeft weten te brengen.”
 • De innovatieprijs 2009 (Gemeente Dordrecht / Installatiebeurs) voor het nieuwbouwproject ‘Gezondheidscentrum Sterrenbrug’
  “Energieconcept voor een gezondheidscentrum Sterrenburg. Een planconcept waarbij warmte/koudeopslag dagelijks wordt uitgewisseld via de paalfundering en PCM-plafonds. “